ARKIVAR

Utdanning

Bachelorstudiet i Arkivvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir teoretisk, metodisk og teknisk kunnskap i arkivfag. Kompetanse i digital arkivdanning og elektroniske arkivsystemer blir vektlagt spesielt.

Studiet dekker både arkivdanning og langtidsbevaring av arkivmateriale, og kvalifiserer til arbeid i alle virksomheter – både i privat og offentlig sektor – som skal håndtere informasjonsflyt og dokumentere aktiviteter. Siden arkiv ligger i skjæringspunktet mellom forvaltning, samfunn og teknologi, drar også arkivstudiet veksler på forskjellige fagfelt.

 

Søk studieplass

Arkivvitenskap hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Samordna opptak

Informasjon om arkivvitenskap hos Samordna opptak

 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr også et årsstudium i Arkivvitenskap. Les om årstudiet hos Samordna opptak.

Les mer om ulike studier innenfor arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.

Andre utdanningstilbud

I tillegg til utdanningen i Oslo, tilbyr: